SanomaWSOY Oyj Pörssitiedote 1.4.2008 klo 16.30
 

SanomaWSOY Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2008 päätti tänään hallituksen ehdotusten mukaisesti yhtiöjärjestyksen muutoksesta, jonka mukaan yhtiön toiminimeksi tulee Sanoma Oyj, ylikurssirahaston varojen siirtämisestä vapaan oman pääoman rahastoon sekä valtuutuksesta omien osakkeiden hankkimiseen. Osinkoa päätettiin maksaa 1,00 euroa osakkeelta.

Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko ja Paavo Hohti sekä uutena jäsenenä Rafaela Seppälä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtajana Sari Baldauf.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2007.


Osingonjako
Yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2007 osinkoa 1,00 euroa osakkeelta. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 4.4.2008 ja osingon maksupäivä Suomessa 11.4.2008. Suomen ulkopuolella osingon todellinen maksupäivä riippuu osingonmaksua välittävän pankin menettelystä.


Muutokset yhtiöjärjestykseen
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiöjärjestyksen 1 § (yhtiön toiminimi ja toimipaikka) muutetaan. Yhtiön uusi toiminimi on Sanoma Oyj, ruotsiksi Sanoma Abp ja englanniksi Sanoma Corporation. Yhtiön kotipaikka on edelleen Helsinki.

Uusi nimi otetaan käyttöön arviolta 1.10.2008.


Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen
Kokous valtuutti SanomaWSOY:n hallituksen päättämään vuoden 2009 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta.

Osakkeita voidaan hankkia enintään 8 285 000 kappaletta. Nämä omat osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osak­keiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla hankintahetken markkinahintaan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingistä, kuitenkin siten että hankittavien osakkeiden vähimmäishinta on osakkeen alin markkinahinta ja enimmäishinta on osakkeen korkein julkisessa kaupankäynnissä noteerattu markkinahinta valtuutuksen voimassaoloaikana.


Ylikurssirahaston varat vapaan oman pääoman rahastoon
Yhtiökokous päätti alentaa SanomaWSOY:n ylikurssirahastoa 171 475 030,04 eurolla siirtämällä kaikki yhtiökokouspäivänä ylikurssirahastossa olevat varat yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston alentaminen tapahtuu vastikkeetta, eikä se vaikuta yhtiön osakkeiden lukumäärään, osakkeiden tuottamiin oikeuksiin, osakkeenomistajien suhteelliseen omistukseen yhtiössä tai yhtiön liikkeeseen laskemien optio-oikeuksien ehtoihin.


Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden taide-esineiden lahjoitus
Kokous päätti lisäksi, että SanomaWSOY Oyj:n kulttuurihistoriallisesti merkittävien taide-esineiden omistusoikeus siirtyy Helsingin Sanomain Säätiölle hallituksen tarkemmin päättämässä laajuudessa ja ehdoin. Esineiden hallintaoikeus säilyy SanomaWSOY Oyj:llä.


Hallituksen jäsenet ja palkkiot
SanomaWSOY:n hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko ja Paavo Hohti sekä uutena jäsenenä Rafaela Seppälä. Seppälä on ollut aikaisemmin SanomaWSOY:n hallituksen jäsenenä yhtiön perustamisesta vuonna 1999 vuoden 2003 yhtiökokoukseen saakka. Robin Langenskiöld ei enää asettunut ehdolle hallitukseen.

Hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sari Baldauf sekä jäsenet Robert Castrén, Jane Erkko, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Rafaela Seppälä, Hannu Syrjänen ja Sakari Tamminen.

Hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet on järjestetty niin, että noin kolmasosa jäsenistä valitaan vuosittain. Jaakko Rauramon, Sari Baldaufin ja Sakari Tammisen toimikausi päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2009, Sirkka Hämäläinen-Lindforsin, Seppo Kievarin ja Hannu Syrjäsen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2010, ja Robert Castrénin, Jane Erkon, Paavo Hohdin ja Rafaela Seppälän varsinaiseen yhtiökokoukseen 2011.


Hallitukselle päätettiin maksaa palkkiona:
- puheenjohtajalle 8 500 euroa kuukaudessa,
- varapuheenjohtajalle 6 500 euroa kuukaudessa ja
- jäsenille 5 500 euroa kuukaudessa.

Valiokuntien jäsenille maksetaan edelleen valiokuntien kokouksista palkkiona 1 000 euroa kokoukselta.


Tilintarkastajat
Yhtiökokous valitsi tilintarkastajiksi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli. Tilintarkastajille päätettiin maksaa edelleen laskun mukaan.

SANOMAWSOY OYJ


Matti Salmi
johtaja
talous ja hallinto

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi


www.sanomawsoy.fi
www.sanomawsoy.fi/Sijoittajat

SanomaWSOY tarjoaa tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Laadukas sisältö, luovat asiakaslähtöiset tuote- ja palveluratkaisut sekä tehokas jakelu mahdollistavat asiakkaidemme tyytyväisyyden yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2007 SanomaWSOY:n liikevaihto oli 2,9 miljardia euroa ja liikevoitto 344 milj. euroa. SanomaWSOY-konsernissa työskentelee lähes 20 000 ihmistä.