SanomaWSOY Oyj Pörssitiedote 7.2.2008 klo 10.00

SanomaWSOY:n hallitus on tänään päättänyt mitätöidä yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. SanomaWSOY:n hallussa on 3 136 000 yhtiön osaketta eli 1,89 % yhtiön osakkeista ja äänistä.

Mitätöinnin johdosta yhtiön osakkeiden lukumäärä laskee 165 716 604 osakkeesta 162 580 604 osakkeeseen. Mitätöinti ei vaikuta yhtiön osakepääomaan. Osakemäärän muutoksella ei ole merkittävää vaikutusta yhtiön muiden osakkeenomistajien omistuksen tai äänivallan jakautumiseen yhtiössä.

Osakkeiden mitätöinti merkitään kaupparekisteriin arviolta 18.2.2008.

SanomaWSOY aloitti omien osakkeiden ostot 10.8.2007 varsinaisen yhtiökokouksen 4.4.2007 antaman valtuutuksen nojalla. Nyt mitätöitävät osakkeet on hankittu OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingistä 10.8.2007-23.1.2008, ja niiden ostamiseen on käytetty 61,6 milj. euroa yhtiön vapaata omaa pääomaa. Yhtiökokouksen valtuutus omien osakkeiden ostamiseen on voimassa 1.4.2008 asti. Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen toteuttamiseksi tai muutoin luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.


SANOMAWSOY OYJ
Matti Salmi
johtaja, talous ja hallinto

Lisätietoja: SanomaWSOY:n konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai konserniviestinta@sanomawsoy.fi

www.sanomawsoy.fi

www.sanomawsoy.fi/Sijoittajat

SanomaWSOY tarjoaa tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Laadukas sisältö, luovat asiakaslähtöiset tuote- ja palveluratkaisut sekä tehokas jakelu mahdollistavat asiakkaidemme tyytyväisyyden yli 20:ssä Euroopan maassa.  Vuonna 2006 SanomaWSOY oli Pohjoismaiden suurin mediatoimija 2,7 miljardin euron liikevaihdolla. SanomaWSOY-konsernissa työskentelee lähes 20 000 ihmistä.