Kevään 2005 aikana Nelosella esitetään useita kotimaisia ohjelmia, joiden taustalla on kansainvälinen ohjelmaformaatti. Formaatin ostaja maksaa oikeudesta tehdä ohjelmaa, rahan vastineeksi ohjelmaformaatin lisenssinhaltija antaa formaattiraamatun, joka sisältää yksityiskohtaiset ohjeet ohjelman tekoon.

- Ohjelmaformaatti on ohjelmaidea, konsepti, joka on rakennettu niin, että se on toistettavissa eri markkinoilla samansisältöisenä paikallinen kulttuuri huomioiden, Nelosen Kotimaisten ohjelmien ohjelmapäällikkö Markus von Reiche määrittelee.

Kova kisa formaateista

Ohjelmaformaatteja etsitään suurilta kansainvälisiltä tuottajilta ja tuotantoyhtiöiltä. Cannesissa järjestetään syksyisin Mipcom- ja Miptv-ohjelmamarkkinat, joilla tuotantoyhtiöt esittelevät niin draamaohjelmiaan kuin erilaisia ohjelmaformaattejaan.

- Yleensä mietimme jo valmiiksi, mille ohjelmapaikoille ja minkä tyyppisille ohjelmille Nelosella olisi tarvetta. Lisäksi valintoihin vaikuttavat tv-ohjelmien trendit, kuten se, minkä tyyppiset ohjelmaformaatit ovat pinnalla juuri nyt, von Reiche sanoo. Ohjelmapäällikön on kuitenkin kuljettava jatkuvasti silmät ja korvat avoinna uusille ideoille.

Ohjelmaformaatin hankkimiseen on monia tapoja. Kanava voi itse ostaa ohjelman esitysoikeudet kansainväliseltä lisenssinhaltijalta. Tämän jälkeen ohjelman toteutukseen valitaan mukaan tuotantoyhtiö. Toinen vaihtoehto on, että kanava ryhtyy yhteistyöhön sellaisen tuotantoyhtiön kanssa, joka omistaa ohjelmaformaatin ja lisenssin.

Kaupallisten tv-kanavien kisa ohjelmaformaateista on Suomessa kovaa. Kilpailu ratkeaa aina vasta neuvottelemalla lisenssinhaltijan kanssa, eikä valmista voittoreseptiä ole. - Ratkaisuun vaikuttavia tekijöitä ovat muun muassa nopeus, lisenssinhaltijan näkemykset, lisenssiä havittelevan kanavan imago suhteessa lisenssinhaltijan imagoon ja luonnollisesti myös raha, von Reiche luettelee.

Kulttuuri vaikuttaa valintaan

Päätökseen ohjelmaformaatin ostamisesta vaikuttavat monet tekijät. Ostajan on pohdittava, onko kyseessä todella hyvä formaatti vaiko vain toimiva ohjelma, jonka taustalla oleva idea on hyvä. Formaatin erottaa hyvästä ohjelmasta se, että formaatin eri osat on tarkoin mietitty ja toimintaohjeet lähes kaikissa tilanteissa on talletettu formaattiraamattuun.

Valintapäätökseen vaikuttaa myös ohjelmaformaatin aikaisempi menestys: - Yleensä olemme kiinnostuneita niistä formaateista, jotka ovat jo menestyneet joillain muilla markkinoilla. Tällöin tiedämme ostavamme jotain, joka todistetusti toimii, von Reiche kertoo.

Valintapäätökseen vaikuttaa myös raha: niin ohjelman teko-oikeudesta maksettu kuin ohjelman toteutukseen upotettukin: - Esimerkiksi MTV3:lla esitettävä amerikkalainen sarja Amazing Race on mielestäni loistava formaatti, mutta se on kustannuksiltaan niin kallis, että sen toteuttaminen Suomessa tuskin onnistuisi, von Reiche pohtii.

Ohjelman toimivuuteen kulloisillakin markkinoilla vaikuttaa myös kulttuuri: se mikä on toimivaa esimerkiksi USA:ssa ei välttämättä toimi Suomessa. - Ohjelmaformaatteja valittaessa on pidettävä mielessä, ovatko ohjelman käsittelemät aiheet kulttuurissamme tabuja tai muuten sellaisia, joiden hyväksyminen on vaikeaa. Toisaalta aihe voi olla myös sellainen, ettei sitä pidetä kulttuurissamme lainkaan kiinnostavana.

Formaatit ovat Suomessa jäädäkseen

Ostetusta ohjelmaformaatista riippuu, kuinka paljon ostajalla on mahdollisuuksia muotoilla ohjelmaa maan kulttuuriin sopivaksi. Esimerkiksi "Haluatko miljonääriksi" on valmis paketti, joka toteutetaan täysin formaattiraamatun pohjalta aina tauotustaan myöten.

- Useimmat ohjelmaformaatit ovat nykyisin melko löysiä eli ne sisältävät paljon asioita, joita voidaan muuttaa ja joiden painotuksiin voidaan vaikuttaa. Tällaisia ovat esimerkiksi syksyllä Nelosella nähty Unelmakämppä sekä nyt kevään aikana alkava Talo, von Reiche sanoo.

- Löysästi määritelty formaatti sopii meille, sillä Nelonen haluaa kanavana olla aktiivisesti mukana ohjelmien suunnittelu- ja toteutusvaiheissa. Haluamme olla mukana vaikuttamassa siihen, että lopputulos on kanavailmeemme mukainen, von Reiche painottaa.