Finnkino on allekirjoittanut pitkäaikaisen vuokrasopimuksen Liettuan pääkaupungissa Vilnassa sijaitsevan Akropolis-kauppakeskuksen monisalielokuvateatterista. Elokuvateatteri siirtyy Finnkinon hoitoon välittömästi. Teatterin ja koko Akropolis-kauppakeskuksen omistaa Baltian suurin päivittäistavarakauppaa harjoittava yritys UAB Vilniaus Prekyba.

Finnkino kasvattaa sopimuksen myötä markkinaosuutensa Liettuassa noin 50 %:iin eli samalle tasolle, kuin muissakin kolmessa toimintamaassaan. Sopimuksen seurauksena jo vuonna 2004 Finnkinon elokuvissakäynneistä noin puolet tulee Baltian maista.

Liettuan lisäksi Finnkinolla on elokuvateatteritoimintaa harjoittavat tytäryhtiöt Virossa ja Latviassa. Finnkino on osa Rautakirja-yhtymää, joka puolestaan kuuluu SanomaWSOY-konserniin.