Sanoma käyttää dataa tuotteiden ja palveluiden jatkuvaan kehittämiseen. Sen sijaan, että arvuuttelisimme, mihin tuotekehityksessä kannattaisi satsata, voimme datan avulla tehdä faktapohjaisia päätöksiä. Tämä mahdollistaa entistä hyödyllisempien tuotteiden ja palveluiden tarjoamisen käyttäjille.

Käytämme tuotekehityksessä niin tuotteen ja asiakaspalvelun toimittamiseksi tarvittavia tietoja kuin tuotteiden ja palveluiden käytöstä kerättyä tietoa. Raportit, joihin tuotekehitys tai liiketoiminnan päätökset pohjautuvat, perustuvat aggregoituun dataan, jossa ei yksilöidä yksittäisten henkilöiden tietoja. Täydennämme näitä tietoja kyselytutkimuksilla ja kuluttajatutkimuksilla. 

1. Palveluiden ja niiden käyttökokemuksen kehitys

Asiakasrajapintojen, verkkosivujen, ja sovellusten käyttöön perustuvan datan kautta opimme ymmärtämään, mitkä toiminnallisuudet ovat suosittuja ja miten jalostaa käyttökokemuksesta entistä toimivamman. Datan avulla voimme esimerkiksi:

 • Parantaa sivustojen käytettävyyttä jatkuvasti sen mukaan, miten ihmiset navigoivat sivulta toiselle ja miten hyvin he löytävät erilaiset sisällöt ja palveluiden ominaisuudet taikka miten saumattomasti ostot etenevät
 • Kehittää artikkeleiden ja tuotteiden löydettävyyttä mittaamalla sitä, miten hyvin palveluiden hakukoneet auttavat ihmisiä löytämään etsimänsä sisällön
 • Kehittää asiakaspalveluamme ja myyntiämme tallentamalla asiakkuuden hoitoon liittyviä puheluita
 • Kehittää sisällön löydettävyyttä seuraamalla mitä sivuja tai juttuja luetaan, kuinka pitkään sivulla vieraillaan ja mitä asioita klikataan
 • Kehittää sovellusten käyttökokemusta tunnistamalla sovellusten kaatumisten syitä

Tuotteiden ja palveluiden käyttöliittymien ja käyttökokemuksen kehittäminen perustuu pääsääntöisesti verkkosivuiltamme kerättyihin evästeisiin tai muihin samankaltaisiin tunnisteisiin ja sivustojen käyttötietoihin. Tyypillisimmät tunnisteen yhteydessä kerätyt tiedot ovat: millä sivulla käyttäjä on vieraillut, sivun kategoria (palvelun pää- tai alasivu), sisällön ID (esimerkiksi artikkelin tunniste) ja mahdollisten toimenpiteiden toteutuminen (esimerkiksi ”tilaa” -painikkeen klikkaus).

Keräämme sovellusten käytöstä samantapaista tietoa kuin verkkosivuiltamme, mutta tunnisteena käytetään usein laite- tai käyttäjäkohtaista tunnistetta, joka vaihtelee riippuen käyttöjärjestelmästä. Sovellusten käytöstä kerättyyn tietoon sisältyy sovelluksen käynnistymisaika, maksumuurien näytöt, sisäänkirjautuminen, sivut, joilla on vierailtu, sivulataukset/näkymän muutos, kuinka kauan käyttäjä on sivulla (sivulatauksen aikaleima), kumpaan suuntaan sivua on vaihdettu ja laitteen asento.

Keräämme tuotekehityksen tarkoituksiin yllä olevia palveluiden käyttötietoja myös digitaalisen tilin käyttäjästä. Tällöin voimme hyödyntää esimerkiksi käyttäjän demografiatietoja rikastuttaaksemme kuluttajaymmärrystä raportoinnissa.

Ylläpidämme aina myös testausympäristöissämme korkeaa tietoturvan tasoa.

2. Kysely- ja kuluttajatutkimukset

Pyrimme ymmärtämään paremmin kuluttajien odotuksia, mieltymyksiä, mielipiteitä ja tottumuksia kysely- ja kuluttajatutkimusten kautta. Kuluttaja saa itse päättää, osallistuuko hän kyselyyn tai tutkimukseen. Toteutamme muun muassa seuraavanlaisia tutkimuksia:

 • Verkkosivujen lyhyet kyselyt, joiden vastaukset tallennetaan evästetunnisteeseen. Joskus kyselyiden vastaukset yhdistetään käyttäjän digitaalisen tilin tunnisteeseen, jotta voimme taustoittaa vastauksia esimerkiksi käyttäjien ikä- tai sukupuolitiedoilla. Tällöin kyselyssä kerrotaan etukäteen tietojen yhdistämisestä. Kyselyiden vastaustietoja ei säilytetä yhdistettynä käyttäjän profiiliin ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta. Vastauksia käytetään esimerkiksi mainonnan opetusmallien kehittämiseen.
 • Sähköpostitse lähetetyt kyselyt, joita käytetään vastaanottajan luvalla asiakaspalvelun ja markkinoinnin kohdentamiseen. Mikäli käyttäjä ei ole antanut lupaa kohdentamiseen, kyselyiden vastauksia käytetään aggregoituna tietona tuotekehitykseen. Käyttäjä voi kieltäytyä kyselytutkimusviestien vastaanottamisesta jokaisessa viestissä olevasta linkistä.
 • Suomitutka-kyselypaneelit, joiden kautta voimme selvittää paneelin osallistujilta meitä askarruttavia aiheita. Osallistuminen Suomitutka -paneeliin on täysin vapaaehtoista ja edellyttää erillistä rekisteröintiä (sähköpostiosoite, salasana, muut käyttäjän antamat profiilitiedot), jonka yhteydessä käyttäjää pyydetään antamaan joitakin demografiatietoja (kuten sukupuoli, syntymävuosi, tulotaso, postinumero, koulutusaste). Kyselyiden vastaukset tallennetaan liitettynä panelistin yksilöivään satunnaiseen tunnisteeseen, erikseen panelistin henkilötiedoista.

3. Liiketoimintaa tukeva raportointi

Sanoma käyttää dataa erilaisten liiketoiminnan päätöstä tukevien raporttien tuottamiseksi. Raportoinnissa on hyödyllistä ymmärtää pidemmän aikajänteen kehitystrendejä. Raportoinnissa hyödynnetään pääsääntöisesti tietoa, jotka kerätään osana toimitettavaa tuotetta tai palvelua, tai sitä, miten sitä käytetään. Raportit, joissa tätä tietoa käytetään, ovat aina aggregoidulla tasolla, eikä niiden kautta voida tunnistaa yksittäistä käyttäjää.

Alla joitakin esimerkkejä liiketoimintaa tukevasta raportoinnista:

 • Seuraamme tilausten lukumääriä ja eri tuotteiden tilaushistoriatietoa ymmärtääksemme ja ennustaaksemme tuotteiden ja palveluiden käyttöä ja seurataksemme liiketoiminnan kehitystä. Tällöin raportointiin käytettävään dataan kuuluu esimerkiksi se, mitä lehtiä on tilattu, miten pitkään niitä on tilattu sekä tilaajien demografiatiedot.
 • Mittaamme myös sivustojen käyttötietoja, jotka auttavat meitä kehittämään tuoteportfoliotamme optimaaliseksi sen mukaan, minkälaiset palvelut ja sisällöt kiinnostavat asiakkaitamme.
 • Seuraamme tilaushistoriaa ja sitä, miten aktiivisesti digitaalisia palveluitamme on käytetty ennakoidaksemme myynnin kehitystä, esimerkiksi tiettyjen tuotteiden tilaajien poistumaa. Tätä vasten suunnittelemme myynnin ja markkinoinnin toimenpiteitä ja kampanjoita.
 • Optimoimme tuotteiden hinnoittelumalleja sivustojen käyttötietojen avulla. Emme kuitenkaan hinnoittele tuotteita yksilötasolla, vaan samat tuotteet ja tarjoukset ovat kaikille samanhintaisia.
 • Seuraamme raportteja eri artikkeleiden lukijamääristä, artikkeleiden lukuajoista ja luetuimmista artikkeleista, jotta ymmärrämme, minkälainen toimituksellinen sisältö lukijoitamme erityisesti kiinnostaa.
 • Tarjoamme mainostajille raportteja, jotta he ymmärtävät, miten hyvin heidän mainoksensa saavuttavat kohderyhmät ja miten moni kuluttaja jatkoi mainoksen pohjalta mainostetun tuotteen sivulle. Mainonnan raportointi perustuu tyypillisesti evästeisiin. Raporteissa kuvataan aggregoidulla tasolla sitä, miten usein käyttäjä on vieraillut sivuilla, jossa ko. mainos esiintyy, milloin mainos on nähty, onko mainosta klikattu sekä käyttäjien demografiatiedot, jotka on arvioitu käyttäjien palvelussa käyttäytymisen perusteella.
  • Esimerkiksi Ruutu-palvelussa saatamme raportoida mainostajille, mikä on videoiden suosituin katseluaika.
  • Helsingin Sanomien-näköisversiolehti puolestaan mittaa mainostajille sitä, miten pitkään käyttäjä on lukenut sivuja, joissa mainostajan mainokset näkyvät ja minkälaiset ovat lehden lukijoiden ikä- ja demografiasegmentit.

Muut käyttötarkoitukset

Tuotteiden toimitus ja personointi

Datan avulla käsittelemme tilaukset, toimitamme perille käyttäjien ostamat lehtitilaukset sekä toteutamme digitaaliset palvelut. Personoimme digitaalisia palveluitamme ja suosittelemme käyttäjille mahdollisesti kiinnostavaa sisältöä.

Lue lisää

Asiakaspalvelu ja suoramarkkinointi

Hyödynnämme dataa saumattoman asiakaskokemuksen tuottamiseksi. Autamme käyttäjiä löytämään itselleen kaikkein kiinnostavimmat tuotteet, tarjoukset ja asiakasedut.

Lue lisää

Mainonnan kohdentaminen

Datan avulla esitämme yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa käyttäjille mainontaa, joka on todennäköisesti käyttäjiä kiinnostavaa. Samalla tarjoamme mainostajille kohderyhmiä sivustoillamme ja sovelluksissamme näytettäville mainoksille – lehdet on kautta aikojen rahoitettu osittain mainoksilla.

Lue lisää